(Bijna) natuurlijke bundels

Bas Janssens (Universiteit Utrecht)

Alle bundels zijn gelijk, maar sommige bundels zijn natuurlijker dan andere. We vragen ons af wat `natuurlijk' precies betekent, en we geven een definitie. Die blijkt zo beperkend te zijn dat natuurlijke bundels een vrij eenvoudige classificatie toelaten. Als er tijd rest kijken we nog even naar bijna natuurlijke bundels, een andere manier om het begrip `natuurlijk' gestalte te geven.

Back to schedule